تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
علوم حدیث 
قران و حدیث 
 
فوق لیسانس 
 
کلام شیعه 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
0.00 
سطح 3 
 
 
 
19.00 
سطح 2 
 
 
 
0.00 
سطح 1 
 
 
 
0.00 
فوق لیسانس 
1395 
مدیریت فناوری اطلاعات 
دانشگاه ملی اقتصادی بلاروس 
8.50