آشنایی با نرم افزارهای اسلامی
41 بازدید
محل ارائه: جامعة المصطفی العالمیة
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آشنایی با نرم افزارهای اسلامی شامل: برنامه های کاربردی و تارنمای ها