سیستم‌های توزیع شده
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سیستم‌های توزیع شده، کلکسيوني از کامپیوترهای مستقل است که از ديدگاه کاربران مثل يک سيستم منسجم عمل می‌کنند. اهداف سیستم‌های توزیع شده عبارتنداز: o دسترسی به منابع o شفافیت توزیع » مخفی بودن توزیع o بازبودن o توسعه پذیری o تله ها . . .