آشنایی با فرصت‌ها و تهدیدات‌های بازی‌های رایانه‌ای
31 بازدید
محل ارائه: جامعة المصطفی العالمیة
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آشنایی با فرصت‌ها و تهدیدات‌های بازی‌های دیجیتالی