تقریرات درس خارج آیت الله سید محمد مهدی میرباقری با مبانی فقه حکومتی
34 بازدید
محل ارائه: حوزه علمیه قم
مقطع: سطح 4
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی