فرصت ها و تهدید بازی های رایانه ای ( قسمت سوم)
47 بازدید
محل ارائه: مرکز اسلامی انگلیس
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: انگلستان
تاریخ نمایش : 1393
زبان : فارسی
زبان : فارسی
آشنایی با معیارهای رده بندی سنی و محتوایی بازی‎های رایانه‎ای